TRÆNING AF VIRKSOMHEDS- OG JOBKONSULENTER I JOBCENTRE

Workshop der rykker.
Vi tilbyder en koncentreret 2-dages workshop hvor vi tager fat i de 6 vigtigste emner:

 

 Hvordan skaber jeg den første kontakt med virksomheden?
 Hvordan får jeg møde med virksomheden?
 Hvordan forbereder jeg mig til det første møde?
 Hvordan får jeg fundet både kendte og latente behov for arbejdskraft?
 Hvordan præsenterer jeg Jobcentrets ydelser på den rigtige måde?
 Hvordan sikrer jeg mig at mødets formål nås, og spotter muligheder?

 

Workshoppen er en kombination af instruktion og gruppetræning, og deltagerne vil efter workshoppen have en betydelig bedre forståelse af - hvilke ”knapper” der skal trykkes på hos virksomhederne. De vil have en forståelse for deres adfærd, de vil lære en bestemt argumentationsteknik og de vil præsentere Jobcentrets services bedst muligt.
Og frem for alt – de vil få de ”rigtige” møder. 

Kontakt os nu.

Kontakt os og book et uforpligtende møde/samtale hvor vi kan drøfte netop jeres behov for hjælp til bedre virksomhedskontakt.

Med venlig hilsen


Jørgen N. Andreassen

                            LinkedIn  
 

Meritgivende akademiuddannelse

Sammen med salgstræning og -coaching tilbyder vi akademiuddannelser.

Uddannelserne kan tages isoleret som en række enkeltfag/moduler i forskellige discipliner. Vi tilbyder "salgsteknik", "coaching i organisationer", "projektledelse" og "ledelse i praksis". Ved gennemførelse optjenes 10 ECTS point pr. fag.

Akademiuddannelsen er tilpasset knivskarpt til de udfordringer der mødes i erhvervslivet og offentlige virksomheder, og derfor er udbyttet stort allerede efter få dage inde i forløbet.

Uddannelsen udbydes sammen med EvocaZion.

Statskontrolleret eksamen sikrer dig dit Akademi eksamensbevis

Meritgivende til en videregående Diplomuddannelse  


 

Facts om akademiuddannelser:

En akademiuddannelse er altid baseret på den nyeste viden om centrale tendenser inden for det erhverv eller den profession, som uddannelsen handler om. Herudover er det meget fleksibelt, og du kan helt selv tilrettelægge, hvordan din akademiuddannelse skal se ud. Det er op til dig, hvor lang tid du vil bruge på uddannelsen.
Du kan søge om SVU tilsud til uddannelsen. Det betyder, at din andel af investeringen bliver meget reduceret.

"Coaching i organisationer"

Vi flytter simpelthen mennesker -

 

 

Tilmelding.

Tilmeld dig nu , hvis du vil sikre dig en plads på det næste åbne hold på telefon 2618 0767.

 

Lukkede hold.

Kan din virksomhed mønstre minimum 12 deltagere, tilbyder vi at skræddersy et hold, hvor opgaver tager udgangspunkt i din virksomheds aktuelle situation.

Sådan siger kunderne:

”Vi arbejder til dagligt i adskilte teams – og mødes derfor sjældent.
I workshoppen fik vi lært metoder, som hjælper os til, at skabe værdi og resultater sammen.
Workshoppen har også givet os nogle uvurderlige redskaber, som bestemt kommer til at give merværdi på vores virksomhedsbesøg.

Vi vil gerne anbefale Rezurce til andre jobcentre”

Kis Toft

Driftkoordinator 
Borger og Arbejdsmarked
Jobcenter Vordingborg